milodar

Chceme úprimne poďakovať všetkým darcom, ktorí i v týchto dňoch obetovali milodar na náš farský účet.

Tak ako všetci, aj farnosť musí platiť pravidelné platby za energie a podobne. Samozrejme, výpadok príjmu zo zvončeka je citeľný. Aj preto sme vďačný za každé obetované €. Každú prvú sobotu v mesiaci obetujeme sv. omšu o 7.00hod. za všetkých darcov na opravu katedrály a každú nedeľu o 10.30hod. za všetkých našich farníkov.

Dúfame, že čo najskôr sa dostaneme do situácie pred polovicou marca a budeme sa môcť opäť stretávať na bohoslužbách.

vaši duchovní otcovia

PS: môžete prispieť naskenovaním QR kódu.