Najnovšie informácie a usmernenia

Po rozhovoroch s lekármi a na základe doporučení zodpovedných osôb vám oznamujeme, že Katedrála je do odvolania zatvorená pre verejnosť.

Farnosť Žilina – mesto – v súvislosti s ochorením COVID-19 radí všetkým svojím členom: „Zostaňme doma! S ľuďmi mimo svoj príbytkov sa stretávajme len v nevyhnutných prípadoch!“

Heslo dňa: POKORA A DÔVERA

Milí bratia a sestry, farníci! Prosíme, prijmite tieto informácie ako snahu minimalizovať riziko a spomaliť nákazu. Nie preto, že nám hrozia pokutami, ale preto, že máme zodpovednosť  jeden za druhého, najmä za našich seniorov. Pozývame vás k modlitbe v rodinách alebo v prírode.

Sviatosť zmierenia spojenú so svätým prijímaním vysluhujeme len v nevyhnutných prípadoch za požiadanie. Volajte: 0909175428

Sv. omše, my kňazi, budeme slúžiť, podľa plánovaného rozpisu úmyslov, ale vždy za zatvorenými dverami kostola, bez účasti verejnosti.

Prenosy sv. omší môžete sledovať cez vysielanie

TV LUX: PONDELOK – PIATOK – 7:00, 12:00, 19:00hod.

SOBOTA – 7:00, 18:00hod.

NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30, 18:00hod.

NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00, 18:00hod.

Rádio LUMEN ponúka vysielanie sv. omše denne o 08:30 a o 18:00hod.

 Pohrebné obrady je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše, vonku a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.

Sviatosť krstu udeľujeme len v nevyhnutných prípadoch. Ak sa dá, odložte krst na obdobie po Veľkej noci.

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny.

Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme súkromne, najlepšie doma alebo v prírode.

Vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca (alebo jeho časti v rodinách s malými deťmi) každý večer o 20.00hod., najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime za zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Vzývajme Pannu Máriu, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.

Táto výnimočná situácia vyžaduje od nás trpezlivosť, disciplinovanosť, zodpovednosť a najmä pokoru. Buďme solidárni s trpiacimi i keď nás to bude stáť obetu. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne pôstne obdobie ešte viac posilní v túžbe po Ježišovi Kristovi. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba, aký je zmysel nášho života, pre koho žijeme, čo nám dáva posilu v ťažkých chvíľach.

Modlitba duchovného svätého prijímania: „Ježišu, verím v teba. Verím, že si prítomný v Najsvätejšej sviatosti. Keďže teraz nemôžem skutočne prijať tvoje Najsvätejšie telo, pokorne ťa prosím, vstúp do môjho srdca duchovne. Spoj sa so mnou a zostaň so svojou milosťou vo mne. A daj, aby som aj ja zostával(a) v tebe. Amen.“