Obmedzenie farskej kancelárie a sály N3

Kancelária farského úradu je z preventívnych dôvodov zatvorená.

Rovnako sú zrušené všetky podujatia konané vo Farskom centre N3.

Ďakujeme za pochopenie.

Sme vám k dispozícii na:

Tel. číslo: 0909/175 428

Mail:  zilina.mesto@fara.sk