Ôsma nedeľa cez rok, 3.3.2019

 

Ôsma nedeľa cez rok, 3.3.2019

 Liturgický kalendár:

PO 4.3. Féria
UT 5.3. Féria
ST 6.3. Popolcová streda
ŠT 7.3. Štvrtok po popolcovej strede
PI 8.3. Piatok po popolcovej strede
SO 9.3. Sobota po popolcovej strede
NE 10.3. Prvá pôstna nedeľa

Pozvania a informácie:

 •  Dnes je prvonedeľná zbierka na opravu našej katedrály. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.
 • Kapucíni vás srdečne pozývajú do Sirotára na benefičný koncert dnes o 18.00hod.  Spieva Eleonóra Kovalíková a hudobne ju sprevádza Tomáš Hodál. Info na plagáte.
 • V pondelok a v stredu o 18.45hod. v N3 pokračujeme v katechézach pre mládež a dospelých. Katechéza bude aj v stredu po skončení večernej sv. omše. Srdečne vás pozývame.
 • V stredu bude v katedrále spovedná služba od 8.00hod. do 18.00hod. Súčasne bude vyložená NSO k adorácii. Streda je tiež popolcová streda, je to deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť. Predpis zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života. Predpis pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Samozrejme odporučenie je pre všetkých pokrstených. Pri sv. omšiach budeme poznačený popolom na znak ochoty konať v našom živote pokánie. Sv. omše budú o 7.00, 12.00 a 18.00. V Považskom Chlmci a v Strážove o 16.00hod.
 • Vo štvrtok máme dekanátne rekolekcie vo farnosti Bytčica. Začnú sv. omšou o 9.30hod. sv. omša o 12.00hod. v katedrále nebude.
 • V piatok pri sv. omši o 18.00hod. bude stretnutie birmovancov a po sv. omši stretnutie pokračuje v N3 do 20.00hod.
 • Budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • Budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.
 • Kapucíni pozývajú na divadelné predstavenie Sv. František Assiský v Katolíckom dome 15.3. a 16.3. o 18.00hod. Info na plagáte pred katedrálou.
 • Prišlo nové číslo časopisu Naša Diecéza. Môžete si ho zakúpiť v predsieni. Cena 1€.
 • Vaše dary na opravu a prevádzku nášho katedrálneho chrámu môžete poslať i na bankový účet farnosti vedený vo VUB: SK88 0200 0000 0039 1239 3453

Prajeme a vyprosujeme vám požehnaný pôstny čas…

vaši duchovní otcovia