oznamy: 2. PÔSTNA NEDEĽA, 17.3.2019

2. PÔSTNA NEDEĽA, 17.3.2019

 Liturgický kalendár:

PO 18.3. Pondelok po 2. Pôstnej nedeli
UT 19.3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
ST 20.3. Streda po 1. Pôstnej nedeli
ŠT 21.3. Štvrtok po 1. Pôstnej nedeli
PI 22.3. Piatok po 1. Pôstnej nedeli
SO 23.3. Sobota po 1. Pôstnej nedeli
NE 24.3. 3. Pôstna nedeľa

Pozvania a informácie:

  •  Minulú nedeľu pri zbierke na charitu ste obetovali 1175€. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • V pondelok a v stredu o 18.45hod. v N3 pokračujeme v katechézach pre mládež a dospelých. Srdečne vás pozývame.
  • V stredu bude v katedrále spovedná služba od 8.00hod. do 18.00hod. Cez deň bude vyložená NSO k adorácii. Prichádzajme počas dňa k eucharistickej poklone a odovzdajme nášmu Pánovi všetky naše radosti i starosti v tichom stretnutí sa s ním.
  • Počas pôstneho obdobia sa v katedrále budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty každú nedeľu o 14.30hod. a v piatok pred večernou sv. omšou namiesto modlitby ruženca o 17.30hod.
  • Pôstne putovanie – v SO 03.2019 o 07:00 budeme putovať na Krížovú cestu a sv. omšu do Spišskej kapituly. Prihlasovať sa môžete po sv. omšiach v sakristii. Cena za dopravu 5 – 7 € (podľa počtu pútnikov).
  • Pôstna krabička pre Afriku 2019. Vzadu pri vchode si môžete vziať pripravené krabičky a zapojiť sa do tohto projektu. Viac informácií na postnakrabicka.sk .
  • Srdečne Vás pozývame na Mimoriadny koncert Žilina Voce Magna, ktorý sa uskutoční v nedeľu marca 2019 o 18.00 hod. v Dome umenia Fatra Žilina. Viac informácií na plagátoch a na stránke www.vocemagna.sk .
  • Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva na deň otvorených dverí pre miništrantov dňa 30.3.2019. prihlasovanie je možne cez internetový formulár na stránke: http://www.ksnr.sk/tabor/ .

vaši duchovní otcovia