Podpora našej katedrály

Od 13. marca je katedrála v podstate uzavretá.

Ako ste si zaiste všimli, práce sa na rekonštrukcii rozbiehajú.

Okrem financií, ktoré potrebujeme na prebiehajúcu opravu, je potrebné platiť i zálohy za energie.

Keďže je i výpadok vašich nedeľných milodarov cez tkzv. zvonček, prosíme o akúko+vek pomoc.

Ďakujeme darcom za príspevok, ktorý už poslali na farský účet.

Podporiť  katedrálu môžete i cez mobilnú aplikáciu vašej banky naskenovaním QR kódu a zadaním vlastnej sumy.

Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.