Pohreb


Pohreb zosnulého sa koná vo farnosti bydliska zosnulého – nie tam, kde zosnulý alebo príbuzní chodia do kostola!

‣ príbuzným zomrelého doporučujeme, aby pohrebné obrady boli vykonané v chráme
‣ zádušná omša je v nasledujúcu sobotu o 07:00 v katedrále

Postup vybavenia pohrebu zosnulého

1. Pohreb zosnulého najprv nahlásia pozostalí pohrebnej službe podľa vlastného výberu.

 • Pohrebná služba preskúma časové možnosti, kedy môže byť pohreb, je potrebné skoordinovať *:
  • termíny všetkých pohrebných služieb
  • termíny viacerých farností
  • pohreby iných cirkví a štátne pohreby
  • * túto koordináciu nezabezpečuje farský úrad.
 • Po zistení časových možností kontaktuje pohrebná služba príslušný farský úrad podľa bydliska zosnulého a podľa priania príbuzných dohodne s farským úradom deň, hodinu a miesto pohrebu.
 • Prosíme, nepovažujte termín za dohodnutý bez odsúhlasenia farským úradom.
 • Pohrebná služba zabezpečuje aj organistu pri obrade.

2. Po stanovení predbežného termínu niekto z blízkych príbuzných príde v úradných hodinách do kancelárie farského úradu a dohodne ostatné podrobnosti, týkajúce sa pohrebných obradov:

 • údaje do pohrebnej matriky,
 • svätá omša za zomrelého, …

3. Predbežný termín je potvrdený až pri osobnom stretnutí v kancelárii farského úradu.

4. Na základe dohody správy cintorínov, pohrebných služieb a farností dekanátu sa nepochováva cez víkend, štátne sviatky, cirkevne prikázané sviatky a slávnosti.

 

Kresťanov spája viera vo vzkriesenie tela a večný život. Pohrebný obrad pre nás nie je definitívnou rozlúčkou, ale časom intenzívnej modlitby za zosnulého. Okrem modlitby odporúčame sviatosť zmierenia(spoveď) a plnú účasť na svätej omši (sväté prijímanie).