Príprava na sv. prijímanie

Sv. prijímanie: šk. rok 2019/2020

Príprava:

  1. preberanie tém v rodine a vypracovanie pracovných listov
  2. Nedeľné a sviatočné omše
  3. Prípravné stretnutia vo farnosti: 26.1., 16.2., 15.3., 26.4. pri sv. omši o 10.30hod.
  4. vyučovanie náboženstva v škole

Technické záležitosti, ako oblečenie – spoločné, výzdoba, foto, príp. kamera a podobne bude záležať na vašej dohode. My sa budeme snažiť o duchovný priebeh, na vás, milí rodičia sú technické záležitosti.


 

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ ZMIERENIA A
NA 1. SV. PRIJÍMANIE
Šk. rok 2019/2020

PSP-deti

PSP-rodicia