Príprava na sv. prijímanie

Sv. prijímanie: šk. rok 2019/2020

Prihlasovanie detí z našej farnosti k príprave na 1. sv. prijímanie bude v kancelárii farského úradu od pondelka 16.9. až do pondelka 30.9. Prihlásiť dieťa môže rodič dieťaťa. Prosíme k prihláseniu prísť s dieťaťom (a s krstným listom dieťaťa ak nebolo pokrstené v našej farnosti). K prihláseniu môžete využiť hodiny k službe pre verejnosť.

Príprava:

  1. preberanie tém v rodine a vypracovanie pracovných listov
  2. Nedeľné a sviatočné omše
  3. Prípravné stretnutia vo farnosti: 13.10.; 10.11.; 8.12. pri sv. omši o 10.30hod.
  4. vyučovanie náboženstva v škole

Technické záležitosti, ako oblečenie – spoločné, výzdoba, foto, príp. kamera a podobne bude záležať na vašej dohode. My sa budeme snažiť o duchovný priebeh, na vás, milí rodičia sú technické záležitosti.


 

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ ZMIERENIA A
NA 1. SV. PRIJÍMANIE
Šk. rok 2019/2020

PSP-deti

PSP-rodicia