Príprava na sv. prijímanie

Sv. prijímanie: šk. rok 2020/2021

Príprava:

  1. preberanie tém v rodine a vypracovanie pracovných listov
  2. Nedeľné a sviatočné omše
  3. Prípravné stretnutia vo farnosti:
  4. vyučovanie náboženstva v škole

Technické záležitosti, ako oblečenie – spoločné, výzdoba, foto, príp. kamera a podobne bude záležať na vašej dohode. My sa budeme snažiť o duchovný priebeh, na vás, milí rodičia sú technické záležitosti.