Program relikvií sv. Vincenta v Žiline

Program relikvií sv. Vincenta v Žiline

Sobota 19.10.2019

20:00 prenesenie relikvií sv. Vincenta do Sirotára; uctenie (modlitba ruženca a litánií)

21:00 ukončenie a zatvorenie chrámu

Nedeľa 20.10.2019

7:15    modlitba ruženca

8:00    sv. omša

10:00 sv. omša – biskup Tomáš Galis

11:30  Pásmo hudby a slova

14:00  Eucharistická adorácia

15:00  Korunka Božieho milosrdenstva – ukončenie adorácie

17:00  sv. omša

18:00 Rozlúčka so svätcom – litánie a odnesenie ostatkov