Prvé sväté prijímanie


Prvé sväté prijímanie deti:
  • do prípravy na prvé sväté prijímanie môžu vstúpiť deti v treťom ročníku základnej školy
  • v našej farnosti preferujeme prípravu v líniách: rodina, farnosť, škola.
    • vzdialenú prípravu v rodine (modlitba, čítanie Božieho slova, pravidelná účasť na sviatočných svätých omšiach)
    • v škole (vyučovanie náboženstva alebo náboženskej výchovy) považujeme za nutný predpoklad a samozrejmosť
    • do bezprostrednej prípravy vstupujú deti vo farnosti

Aktuálne informácie o príprave na 1. sv. prijímanie tu

Dospelí:
  • ak chce prijať Eucharistiu dospelý pokrstený človek, je potrebné sa prihlásiť na farskom úrade kontakt
  • zároveň sa pripravuje aj na prijatie sviatosti birmovania