Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Liturgický kalendár:

PO 31.5. Pondelok 9. týždňa v Cezročnom období
UT 1.6. Sv. Justína, mučeníka, spomienka
ST 2.6. Streda 9. týždňa v Cezročnom období
ŠT 3.6. NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť
PI 4.6 Piatok 9. týždňa v Cezročnom období (prvý piatok v mesiaci)
SO 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
NE 7.6. Desiata nedeľa v Cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Sväté omše budú slúžené v riadnych časoch PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00, SO 7.00 18.00, NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00. V Považskom Chlmci vo štvrtok o 16.30 a v nedeľu o 8.30.  V Strážove budú sv. omše vo štvrtok  o 16.30 a v nedeľu o 10.00.
  • Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi je cirkevne prikázaný sviatok (zároveň platí dišpenz KBS od účasti na svätej omši). Možnosť získať úplne odpustky – kto sa zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Zároveň je aj prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
  • V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci jún. Sviatosť zmierenia je možné prijať:  ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty a v nedeľu pred rannou a večernou sv. omšou v pastoračnom centre N3. Vo štvrtok budeme spovedať už od 17.00. 
  • Sväté prijímanie sa prijíma výhradne na ruku a veriaci prijme Eucharistiu pred rozdávajúcim. V žiadnom prípade neodchádza s Eucharistiou preč.
  • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
  • Farská kancelária bude otvorená počas úradných hodín: PON 9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00. V stredu a v piatok 9.00 – 11.00.
  • Jún – Evanjelizačný úmysel: Za mladých ľudí, ktorí sa s podporou kresťanského spoločenstva pripravujú na manželstvo: nech veľkodušne, vo vernosti a s trpezlivosťou vzrastajú v láske.
  • úmysel KBS – Aby Pán štedro požehnal Slovensko mnohými kňazskými a rehoľnými povolaniami.

 

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia