sv. omše v Žiline počas Vianoc 2019

Kostol 24.12.
utorok
Štedrý deň
25.12.
streda
Narod. Pána
26.12.
štvrtok
Sv. Štefana
31.12.
utorok
Silvester
1.1.
streda
Nový rok
6.1.
pondelok
Zjav. Pána
Katedrála 7.00
16.00, 24.00
7.00, 9.00
10.30, 18.00
7.00, 9.00
18.00
7.00
17.00*
ďakovná pob.
7.00, 9.00
10.30, 18.00
7.00, 9.00
10.30, 18.00
Pov. Chlmec x 8.30 8.30 x 8.30 8.30
Strážov x 10.00 x x 10.00 10.00
Sirotár 24.00 8.00, 10.00
17.00
8.00, 10.00
17.00
6.00, 16.30 8.00, 10.00
17.00
8.00, 10.00
17.00
Barbora 15.30, 22.00 6.00, 8.00
11.00, 15.30
6.00, 8.00
15.30
15.30 6.00, 8.00
11.00, 15.30
6.00, 8.00
11.00, 15.30
Kat. dom 22.00 8.30 8.30 16.00 8.30 8.30
Vlčince 8.00, 24.00 8.00, 9.30
11.00, 19.00
8.00, 9.30
11.00, 19.00
6.30, 16.00 8.00, 9.30
11.00, 19.00
8.00, 9.30
11.00, 19.00
Celulózka 22.00 9.00 9.00 x 9.00 9.00
Solinky 6.00
22.00, 24.00
6.30, 8.30
10.30, 19.30
6.30, 8.30
10.30
16.00 6.30, 8.30
10.30, 19.30
6.30, 8.30
10.30, 19.30
Saleziáni 6.30
22.00, 24.00
6.30, 8.00
9.30, 11.00
20.00
6.30, 8.00
9.30, 11.00
6.30, 16.30 6.30, 8.00
9.30, 11.00
20.00
6.30, 8.00
9.30, 11.00
20.00
Bánová 24.00 7.00, 9.30 7.00, 9.30 16.30 7.00, 9.30 7.00, 9.30
Hájik 16.00, 24.00 8.00, 10.00
18.30
8.00, 10.00 17.00 8.00, 10.00
18.30
8.00, 10.00
18.30
Závodie 16.00, 24.00 8.00, 10.00 8.00, 10.00 16.00 8.00, 10.00
16.00
8.00, 10.00
Gr. – kat. 8.00, 22.00 9.30 9.30 8.00 9.30 9.30