Sväté omše v katedrále od 6.5.2020

Pochválený buď náš Pán Ježiš Kristus.

Máme veľkú radosť, že môžeme opäť začať sláviť sväté omše s našimi farníkmi i v katedrále v Žiline.

Sme vo fáze skúšania vhodného modelu a preto vás na prvom mieste prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť. V tomto prvom období budú sv. omše nasledovne:

v stredu 6.5.2020: sv. omše o 7.00hod., 9.00hod. a 18.00hod.

vo štvrtok 7.5.2020: sv. omše o 7.00hod., 9.00hod. a 18.00hod.

v piatok 8.5.2020 /štátny sviatok/: sv. omše o 7.00hod. a 18.00hod.

v sobotu 9.5.2020: sv. omše o 7.00hod. a 18.00hod.

v nedeľu 10.5.2020: sv. omše o 7.00hod., 9.00hod., 10.30hod. a 18.00hod.

 

Sv. omše o 9.00hod. v stredu, štvrtok a v nedeľu budú zvlášť určené pre našich seniorov. Prosíme mladších, aby využili slávenie sv. omše v iných časoch.

Katedrálu budeme otvárať 15 min pred začiatkom sv. omše, aby sme stihli všetko zodpovedne pripraviť. (dezinfekcia a vyvetranie priestoru)

Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť jeod 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.

Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im, samozrejme, brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená: dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.

Vysluhovanie sv. zmierenia pripravujeme, ešte sa nám nepodarilo zohnať povinné ochranné štíty pre kňazov /mali by sme ich mať vo štvrtok/. Takže akonáhle ich budeme mať k dispozícii, budeme vás informovať.

Tešíme sa na stretnutie – vaši duchovní otcovia