Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, 21.4.2019

Farské oznamy: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, 21.4.2019

 Liturgický kalendár: 

PO 22.4. Veľkonočný pondelok
UT 23.4. Veľkonočný utorok
ST 24.4. Veľkonočná streda
ŠT 25.4. Veľkonočný štvrtok
PI 26.4. Veľkonočný piatok
SO 27.4. Veľkonočná sobota
NE 28.4. Druhá Veľkonočná nedeľa, Božieho milosrdenstva

Pozvania a informácie:

  • Na prvom mieste chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné slávenie veľkonočných sviatkov. Za upratanie a prípravu katedrály na slávenia. Za spev a hudobný doprovod. Za liturgickú službu seminaristom, lektorom, akolytom, miništrantom. A tiež všetkým vám, ktorí ste prichádzali na jednotlivé slávenia.
  • Dnes slávime veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Pri sv. omšiach je sviatočná ofera.
  • Sväté omše na veľkonočný pondelok budú v katedrále o 7.00, 9.00 a 10.30hod., v Považskom Chlmci o 8.30hod.
  • V stredu bude sv. omša aj 8.30hod. pre učiteľov cirkevných škôl z našej diecézy.
  • Nakoľko sme v oktáve zmŕtvychvstania Pána, v stredu spovedná služba v katedrále nebude.
  • Do konca prvého veľkonočného týždňa máte možnosť ešte sa zapojiť do spoločnej pôstnej reflexie, ktorú pripravila Žilinská diecéza, a to cez webovú stránku diecézy. Po skončení Veľkonočného obdobia budú spracované odpovede k dispozícii v časopise Naša Žilinská diecéza ako aj na webovej stránke našej diecézy. Ďakujeme za vašu angažovanosť a všetky dobré podnety.

 

Všetkým vám prajeme a vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky a 

pravú radosť zo zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.

 

 

vaši duchovní otcovia