Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline

Milí rodičia a budúci prváčikovia,

Spojená škola Kráľovnej pokoja  v Žiline

Vás pozýva na  zápis do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa bude konať   v dňoch 20. a 21. apríla 2021 od 15:00 do 17:30 hod.

Viac informácií nájdete na školskej stránke www.sskp.sk

Tešíme sa na Vás!