kniha
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk