kniha
Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu.
Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk