kniha
Ty, Pane, každému odplácaš podľa jeho skutkov.
Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk