kniha
Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.
Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk