kniha
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.

Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk