kniha
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk