Krstný list


Krstný list je možné vybaviť nasledovne:

● Osobne v kancelárií farského úradu počas úradných hodín. Upozorňujeme, že z dôvodu ochrany osobných údajov je nutné prísť osobne. Krstný list nevydávame tretím osobám, iba ak so splnomocnením.

● Mailom na našej adrese zilina.mesto@fara.sk

Do správy je potrebné uviesť:

▸ Meno a priezvisko
▸ Dátum narodenia
▸ Dôvod žiadosti pre ktorú potrebujete krstný list – sobáš, birmovka, iný dôvod – a dátum tejto udalosti
▸ Farnosť do ktorej máme krstný list poslať (je dobre uviesť aj adresu tejto farnosti)

  • Krstný list má platnosť šesť mesiacov.