kniha
Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk