kniha
Milosti Pánovej plná je zem.
Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk