kniha
Pán je moje svetlo a moja spása.
Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk