Kňazi vo farnosti, kontakt farnosti


dekan:  ThLic. Marian Záhumenský
kapláni: Mgr. Michal Tichý
                         František Daško
výpomocný duchovný: Mgr. Anton Noga, honorárny kanonik, diecézny penitenciár

 

Telefón: 0909/175 428
Email: farnost.zilina@gmail.com
Web: www.farnostzilina.sk

 

IČO: 31924042
DIČ: 2020701804
Bankové spojenie
IBAN: SK88 0200 0000 0039 1239 3453

 

Adresa
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Žilina – mesto
Katedrálne námestie 25/3
010 01 Žilina