Kontakt


Dekan:  ThLic. Mgr. Marián Záhumenský
Kaplán: Mgr. Lukáš Urbaník
               ThLic. Martin Danišek
Diakon: František Daško

 

Telefón: 0909/175 428
Email: zilina.mesto@fara.sk
Web: www.farnostzilina.sk

 

IČO: 31924042
DIČ: 2020701804
Bankové spojenie
IBAN: SK88 0200 0000 0039 1239 3453

 

Adresa
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Žilina – mesto
Katedrálne námestie 25/3
010 01 Žilina