Kontakt


Farár:    Peter Jurčík
Kaplán: Tomáš Pavlík
                  Martin Danišek

 

Telefón: 0909/175 428
Email: zilina.mesto@fara.sk
Web: www.farnostzilina.sk

 

IČO: 31924042
DIČ: 2020701804
Bankové spojenie
IBAN: SK88 0200 0000 0039 1239 3453

 

Adresa
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Žilina – mesto
Katedrálne námestie 25/3
010 01 Žilina