Kňazi vo farnosti, kontakt farnosti

dekan – farár:  ThLic. Mgr. Marian Záhumenský

 

farskí vikári:     Mgr. Zdenko Mravec
                            PhDr. ThLic. Tomáš Šandrik

 

výpomocný duchovný: Mgr. Anton Noga, honorárny kanonik, diecézny penitenciár

 

Telefón: 0909/175 428
Email: farnost.zilina@gmail.com
Web: www.farnostzilina.sk

 

IČO: 31924042
DIČ: 2020701804
Bankové spojenie
IBAN: SK88 0200 0000 0039 1239 3453

 

Adresa
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Žilina – mesto
Katedrálne námestie 25/3
010 01 Žilina