Krst


Krst detí do 7.roku života:
  • zvyčajne vysluhujeme v našej farnosti dva krát v mesiaci v sobotu, pričom od 9:30 je pre všetkých v kostole krstná náuka
  • krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, teda v tej farnosti, v ktorej rodičia bývajú –
   pozri členenie farností v Žiline (adresy podla farnosti)
  • krst je potrebné vopred osobne nahlásiť v úradných hodinách v kancelárii farského úradu
  • k nahláseniu krstu prosíme priniesť rodný list dieťaťa (ten vám hneď vrátime, nepotrebujeme ani jeho kópiu)
  • krst nahlasuje aspoň jeden z rodičov (nie iný príbuzný dieťaťa!)
   •  termíny 2024: 22.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10.
  Podmienky pre krstných rodičov:
  • minimálny vek 16 rokov
  • pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a pravidelne prijíma sviatosť zmierenia a zúčastňuje sa na nedeľných a sviatočných svätých omšiach
  • ak žije v manželstve – žije vo sviatostnom (cirkevnom) manželstva
  • ak je slobodný – nežije s partnerom/partnerkou v spoločnej domácnosti

  krstnými rodičmi nemôžu byť:

  • rozvedení a znovu civilne zosobášení;
  • tí, ktorí žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľnom partnerskom vzťahu;
  • tí, ktorí neprijali sviatosť birmovania
  Deti v školskom veku:
  • deti príjmu krst po náležitej príprave, súčasťou ktorej je aj školská katechéza (vyučovanie náboženstva/náboženskej výchovy)
  • mladšie deti spravidla prijímajú krst v treťom ročníku spolu s prvým svätým prijímaním.
  Krst dospelých:
  • príprava krstu prebieha 2 roky
  • individuálnou alebo skupinovou formou v závislosti od počtu záujemcov a po dohode kňaza s katechumenom
  • v prípade záujmu nás kontaktujte osobne v kancelárii farského úradu alebo emailom: farnost.zilina@gmail.com
  Veci potrebné ku krstu:
  • krstná košieľka
  • krstná svieca
  • ešte nepokrstené dieťa