Krst


Krst detí do 7.roku života:
 • zvyčajne vysluhujeme v našej farnosti dva krát v mesiaci v sobotu o 10:00hod.
 • krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, teda v tej farnosti, v ktorej rodičia bývajú –
  pozri členenie farností v Žiline (adresy podla farnosti)
 • krst dieťaťa je potrebné vopred nahlásiť v úradných hodinách v kancelárii farského úradu, nahlásiť krst môžete ešte pred narodením dieťaťa
 • k nahláseniu krstu prosíme priniesť kópiu rodného listu dieťaťa
 • krst nahlasuje aspoň jeden z rodičov (nie iný príbuzný dieťaťa)
 • najbližšie termíny
 • rok 2022 (prvý polrok):
 • 8.1.; 22.1.; 5.2; 19.2.; 5.3.; 19.3.; 2.4.;  30.4.; 14.5.; 28.5.; 11.6.; 25.6.
Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov:
 • v rámci katecheticko-pastoračnej prípravy sa rodičia a budúci krstní rodičia stretnú s niektorým z duchovných našej farnosti na krstnej náuke
 • stretnutie sa koná spravidla v sobotu pred vysluhovaním sviatosti krstu o 9:30 v katedrále
 • v prípade záujmu, môže byť náuku u vás doma po dohode s duchovnými farnosti spojená napr. s požehnaním vášho príbytku, môže byť aj pred narodením dieťaťa
Podmienky pre krstných rodičov:
 • minimálny vek 16 rokov
 • pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a pravidelne prijíma sv. zmierenia a zúčastňuje sa na nedeľných a sviatočných sv. omšiach
 • ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo

krstnými rodičmi nemôžu byť:

 • rozvedení a znovu zosobášení;
 • tí, ktorí žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľnom partnerskom vzťahu;
 • tí, ktorí neprijali sviatosť birmovania
Deti v školskom veku:
 • deti príjmu krst po náležitej príprave, súčasťou ktorej je aj školská katechéza (vyučovanie náboženstva/náboženskej výchovy)
 • mladšie deti spravidla prijímajú krst v treťom ročníku spolu s prvým svätým prijímaním.
Krst dospelých:
 • príprava krstu prebieha 2 roky
 • individuálnou alebo skupinovou formou v závislosti od počtu záujemcov a po dohode kňaza s katechumenom
 • v prípade záujmu nás kontaktujte osobne v kancelárii farského úradu alebo emailom: zilina.mesto@fara.sk
Veci potrebné ku krstu:
 • krstná košieľka
 • krstná svieca