Farský úrad

Úradné hodiny
Pondelok 9.30 – 11.00

15.30 – 17.00

Streda 9.30 – 11.00
Piatok 9.30 – 11.00

 

V prípade potreby môžete využiť:
  • čas po sv. omšiach vo všedný deň v sakristii kostola
  • telefónny kontakt: 0909/175 428
  • e-mailový kontakt: zilina.mesto@fara.sk