Farský úrad

Úradné hodiny
Pondelok 09:00-11:00  15:00-17:00
Streda 09:00-11:00
Piatok 09:00-11:00

* Utorok-štvrtok po večerných sv. omšiach

V prípade potreby môžete využiť:
  • čas po sv. omšiach vo všedný deň v sakristii kostola
  • telefónny kontakt: 0909/175 428
  • e-mailový kontakt: zilina.mesto@fara.sk