Bohoslužby, spovede


Sväté omše v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice
Pondelok 07:00 12:00 18:00
Utorok 07:00 12:00 18:00
Streda 07:00 12:00 18:00
Štvrtok 07:00 12:00 18:00
Piatok 07:00 12:00 18:00
Sobota 07:00      – 18:00
Nedeľa 07:00 09:00
10:30
18:00

Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja:  7.00, 9:00, 18:00
Prikázaný sviatok v pracovný deň: 7.00, 12:00, 18:00

 


Adorácie v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice
Streda 7:45-11:55 a 12:30-17:55 celodenná tichá
Štvrtok 18:40* s modlitbou za duchovné povolania
Prvý štvrtok
Prvý piatok

* na záver sv. omše


Sväté omše v kaplnke v Dome nádeje – Považský Chlmec
Nedeľa 08:30
Sväté omše v kaplnke v Materskej škôlke – Strážov
Nedeľa 10:15