Farské oznamy – Zoslanie Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 20.05. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
UT 21.05. Utorok 7. týždňa v Cezročnom období
ST 22.05. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka
ŠT 23.05. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
PI 24.05. Piatok 7. týždňa v Cezročnom období 
SO 25.05. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 26.05. NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Pozvania a informácie:

 • Dnes máme slávnosť Zoslania Ducha Svätého – tretí najväčší kresťanský sviatok. Za obvyklých podmienok je dnes možné pri speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý získať úplné odpustky.
 • Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končí veľkonočné obdobie. Od zajtra máme liturgické obdobie cez rok a tak sa namiesto modlitby Raduj sa, nebies kráľovná opäť modlíme modlitbu Anjel Pána.
 • Dnešnú nedeľu máme v našej farnosti slávnosť birmovania. Prosíme vás preto o modlitby za birmovancov a ich rodiny.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín  ST 17:00; PI 17:00; NED 10:00
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer vás pozývame na eucharistickú adoráciu na záver svätej omše.
 • Na budúcu nedeľu slávime v našej farnosti titul katedrálneho chrámu. Slávnostnej svätej omši o 10:30 bude predsedať otec biskup Mons. Tomáš Galis. Všetkých vás srdečne pozývame.
 • Na budúcu nedeľu bude hodová zbierka na katedrálu.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na detskú svätú omšu o 9:00 do farského kostola. Po svätej omši pozývame deti aj na krátke stretnutie do farského centra N3. Aktuálne súťažné otázky pre deti nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na našej farskej webovej stránke.
 • Prežívame mesiac máj, ktorý je zvlášť zasvätený Panne Márii. Preto sa po všetkých svätých omšiach modlíme májovú pobožnosť.
 • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia