Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

FARSKÉ OZNAMY

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 27.05. Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období
UT 28.05. Utorok 8. týždňa v Cezročnom období
ST 29.05. Sv. Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka
ŠT 30.05. NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, SLÁVNOSŤ
PI 31.05. Piatok 8. týždňa v Cezročnom období 
SO 01.06. Sv. Justína, mučeníka, spomienka
NE 02.06. DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnes máme nedeľu Najsvätejšej Trojice – titul nášho farského kostola. Za obvyklých podmienok je dnes možné v našom kostole získať úplné odpustky.
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná hodová zbierka na katedrálu.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan prvú sobotu v mesiaci obetoval rannú svätú omšu.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín  ŠT 17:00; PI 17:00; NED 10:00
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer vás pozývame na eucharistickú adoráciu na záver svätej omše.
 • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Vo štvrtok, na slávnosť Kristovho Tela a Krvi je možné pre tých, ktorí sa nábožne zúčastnia na eucharistickej procesii za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pri svätých omšiach sa bude konať procesia po oltárikoch v priestoroch kostola.
 • Inštitút Communio vás pozýva na festival Týždeň kresťanskej kultúry. Niektoré podujatia sa budú konať aj v našom farskom kostole a v jeho okolí. Vzadu na stolíku je propagačný materiál aj s podrobným programom, je to zadarmo.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!

  v modlitbách Vaši duchovní otcovia