Farské oznamy – 9. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 03.06. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
UT 04.06. Utorok 9. týždňa v Cezročnom období
ST 05.06. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
ŠT 06.06. Sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka (Prvý štvrtok v mesiaci)
PI 07.06. NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, SLÁVNOSŤ 
SO 08.06. Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
NE 09.06. DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín  ST 17:00; PI 17:00; NED 10:00
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci jún. Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V stredu a v piatok spovedáme už od 11:00. Večer spovedáme celý týždeň klasicky pol hodinu pred svätými omšami. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne budeme spovedať v stredu od 16:00.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer vás pozývame na eucharistickú adoráciu na záver svätej omše.
 • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na detskú svätú omšu o 9:00 do farského kostola. Po svätej omši pozývame deti aj na krátke stretnutie do farského centra N3. Aktuálne súťažné otázky pre deti nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na našej farskej webovej stránke.
 • Pozývame Vás na Benefičný organový koncertv utorok júna19:00 do kostola svätej Barbory, venovaný na obnovu poškodenej strechy kostola. Účinkujú pedagógovia a študenti Konzervatória Žilina a ZUŠ F. Špániho. Ďakujeme, že finančne podporíte úsilie o obnovu strechy kostola.
 • Školské sestry sv. Františka v Žiline pozývajú všetkých, ktorí sa radi modlia slovom a piesňou do Katolíckeho domu na animovanú adoráciu, ktorá býva každý prvý štvrtok v mesiaci od 19:00 do 20:00. Najbližší termín je tento štvrtok 6.6.
 • Slovenská katolícka charita organizuje Národný týždeň charity, ktorý sa uskutoční v rôznych slovenských mestách od 10. do 16. júna 2024. Tento týždeň bude jedinečnou príležitosťou bližšie spoznať činnosť charity a projekty, ktoré realizujú charity po celom Slovensku. Pripravili si pre nás bohatý program, ktorý zahŕňa kultúrne podujatia, verejné diskusie a ochutnávky špecialít z krajín, kde katolícka charita aktívne pôsobí. Podrobné informácie nájdete na výveske kostola, na webe www.charita.sk a tiež na sociálnych sieťach Slovenskej katolíckej charity. Tešíme sa na vašu účasť a spoločné chvíle plné pomoci a solidarity.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia