Farské oznamy – 10. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 10.06. Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období
UT 11.06. Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
ST 12.06. Streda 10. týždňa v Cezročnom období
ŠT 13.06. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
PI 14.06. Piatok 10. týždňa v Cezročnom období
SO 15.06. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 16.06. JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00)
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín  ST 17:00; PI 17:00; NED 10:00
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer vás pozývame na eucharistickú adoráciu na záver svätej omše.
 • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • V piatok sa vo farskom kostole farnosti Rajecké Teplice17:00 uskutoční diakonská vysviacka a následne vsobotu sa vo farskom kostole farnosti Martin – Sever 10:00 uskutoční kňazská vysviacka. Na obe vysviacky vás všetkých srdečne pozývame. Modlime sa spoločne za troch nových diakonov a štyroch nových kňazov pre našu diecézu.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu, tak ako každý mesiac, pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Opäť máte k dispozícii nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Slovenská katolícka charita organizuje Národný týždeň charity, ktorý sa uskutoční v rôznych slovenských mestách od 10. do 16. júna 2024. Tento týždeň bude jedinečnou príležitosťou bližšie spoznať činnosť charity a projekty, ktoré realizujú charity po celom Slovensku. Pripravili si pre nás bohatý program, ktorý zahŕňa kultúrne podujatia, verejné diskusie a ochutnávky špecialít z krajín, kde katolícka charita aktívne pôsobí. Podrobné informácie nájdete na výveske kostola, na webe charita.sk a tiež na sociálnych sieťach Slovenskej katolíckej charity. Tešíme sa na vašu účasť a spoločné chvíle plné pomoci a solidarity.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia