Farské oznamy – 3. veľkonočná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 15.04. Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli
UT 16.04. Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
ST 17.04. Streda po 3. veľkonočnej nedeli
ŠT 18.04. Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
PI 19.04. Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
SO 20.04. Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
NE 21.04. ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA –
Nedeľa Dobrého Pastiera

Pozvania a informácie:

 • Všetkých birmovancov našej farnosti pozývame dnes na stretnutie. Začneme spoločným slávením svätej omše. Príďte prosím o 17:45 do farského kostola, kde budete mať vpredu vyhradené miesta.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín  ST 17:00; PI 17:00; NED 10:00
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer vás pozývame na eucharistickú adoráciu na záver svätej omše.
 • Od zajtra začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zjednoťme sa, prosím, v modlitbe na tento úmysel a prosme o odvahu a horlivosť pre tých, ktorých si Boh povoláva do duchovnej služby. Kto sa v tomto týždni nábožne zúčastní na pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Všetkých členov katedrálneho zboru Trinitas pozývame vo štvrtok po večernej svätej omši na stretnutie do farského centra N3.
 • Vo štvrtok 10:00 pozývame všetkých seniorov a seniorky našej farnosti na biblické stretnutie do farského centra N3.
 • Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame aj s deťmi na ďalšie prípravné stretnutie, ktoré bude v sobotu 20. apríla po večernej svätej omši.
 • Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. apríla. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Na budúcu nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční predpísaná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Stále máte k dispozícii nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • V dňoch 7.  – 8. mája 2024 sa uskutoční Jarná púť na pútnickom mieste Hora Živčáková pri Turzovke. Slávnostnú svätú omšu v stredu 8. mája11:00 bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pozývame vás na výstavu s názvom Samizdatové dielo Jána Chryzostoma Korca, ktorá sa koná v Diecéznom centre a potrvá do 15. mája. Viac info nájdete na nástenke pred kostolom.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia