Farské oznamy – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

FARSKÉ OZNAMY

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 01.04. Pondelok vo veľkonočnej oktáve
UT 02.04. Utorok vo veľkonočnej oktáve
ST 03.04. Streda vo veľkonočnej oktáve
ŠT 04.04. Štvrtok vo veľkonočnej oktáve
PI 05.04. Piatok vo veľkonočnej oktáve
SO 06.04. Sobota vo veľkonočnej oktáve
NE 07.04. DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA –

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pozvania a informácie:

 • Dnes slávime Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania – najväčší kresťanský sviatok liturgického roka. Pri všetkých svätých omšiach sa koná veľkonočná ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné slávenie veľkonočných sviatkov. Ďakujeme za upratanie a prípravu katedrály na slávenia; za spev a hudobný doprovod; za liturgickú službu lektorom, akolytom, seminaristom, miništrantom. A tiež všetkým vám, ktorí ste prichádzali na jednotlivé slávenia.
 • Časy slávenia svätých omší:
 • PO 7:00, 9:00 a 18:00

  UT – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00

  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00

  Budatín  PO 9:00; ST 17:00; PI 17:00; NED 10:00
  Považský Chlmec  PO 8:30, NED 8:30
  Strážov  PO 9:00, NED 10:15
 • Od dnešnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania sa namiesto modlitby Anjel Pána počas celého Veľkonočného obdobia modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od štvrtku do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená nasledovne: V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer vás pozývame na eucharistickú adoráciu na záver svätej omše.
 • Na budúcu nedeľu vás pozývame na spoločnú modlitbu korunky k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou o 15:00 vo farskom kostole.
 • Vaše dary pri Božom hrobe budú odoslané do Jeruzalema na udržiavanie posvätných miest.
 • Školské sestry sv. Františka v Žiline pozývajú do Katolíckeho domu na animovanú adoráciu, ktorá býva každý prvý štvrtok v mesiaci od 19:00 do 20:00. Najbližší termín je tento štvrtok 4.4.
 • Cirkevná základná škola Kráľovnej pokoja (KAPA) pozýva rodičov s deťmi na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2024 vždy od 15:00 v priestoroch školy. Škola s výbornou polohou v centre Žiliny ponúka vzdelanie v duchu kresťanskej náuky, v rodinnom prostredí a s priateľským prístupom. Pre záujemcov je možnosť prehliadky moderných priestorov našej školy kedykoľvek po dohode. Viac informácií nájdete na plagáte pred kostolom alebo na stránke www.sskp.sk
 • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline, podľa hodnotenia najlepšia základná škola v Žilinskom kraji, pozýva všetkých záujemcov o kvalitné vzdelávanie v duchu kresťanských hodnôt na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 11., 12.26. apríla. Viac informácií o zápise ako aj o samotnej škole nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom a na www.zaymuska.sk.
 • Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Duchovná obnova sa uskutoční 19. – 21. apríla 2024 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Vyprosujeme Vám všetkým hojnosť milostí od Zmŕtvychvstalého Pána a prajeme požehnané Veľkonočné sviatky.
v modlitbách Vaši duchovní otcovia