Farské oznamy – Palmová nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

PALMOVÁ NEDEĽA / NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 25.03. Pondelok Svätého týždňa
UT 26.03. Utorok Svätého týždňa
ST 27.03. Streda Svätého týždňa
ŠT 28.03. Štvrtok Pánovej večere
PI 29.03. Piatok utrpenia Pána
SO 30.03. Svätá sobota
NE 31.03. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – ST  7:00, 12:00, 18:00

  ŠT  9:30 (missa chrismatis); 18:00
  PI  15:00 (obrady utrpenia Pána)ň
  SO  18:30 (veľkonočná vigília)
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín  ST  17:00; ŠT  18:00; PI  15:00; SO  18:30; NED  10:00
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • Dnes slávime Palmovú nedeľu – nedeľu Pánovho utrpenia, začíname ňou sláviť Svätý týždeň. Pozývame vás k hojnej účasti na liturgických sláveniach počas celých sviatkov.
 • Ak niekto v piatok nevyužil celodennú možnosť vyspovedať sa v našom farskom kostole, dnes máte ešte možnosť prijať sviatosť zmierenia pri spoločných spovediach vo farnosti Solinky, v pondelok vo farnosti Hájik a v utorok vo farnosti Vlčince.
 • Prosíme o pomoc pri upratovaní katedrály v utorok od 8:00. Za vašu pomoc už vopred Pán Boh zaplať.
 • Pozývame vás na ekumenickú krížovú cestu do Budatínskeho parku dnes o 14:00.
 • Farská kancelária bude v tomto týždni z dôvodu spoločných spovedí pre osobný kontakt zatvorená. Avšak v prípade, že by ste potrebovali niečo vybaviť, môžete využiť telefonickú alebo e-mailovou formu a dohodnúť si stretnutie.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok Svätého týždňa vás pozývame o 9:30 na slávenie svätej omše svätenia olejov – tzv. missa chrismatis, ktorú bude celebrovať diecézny biskup Mons. Tomáš Galis spolu s kňazmi našej diecézy. Večernou svätou omšou o 18:00 vstúpime do Veľkonočného trojdnia. Po svätej omši bude do 20:30 katedrála otvorená k modlitbe. Kto v tento deň nábožne recituje alebo spieva hymnus Tantum ergo sacramentum (Ctíme túto sviatosť slávnu) môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • piatok utrpenia Pána sa ráno o 7:30 v katedrále pomodlíme ranné chvály a posvätné čítanie liturgie hodín. Obrady utrpenia a smrti Pána začnú o 15:00. Po nich bude možnosť uctiť si kríž a adorácia pri Božom hrobe do 20:30. Kto sa v tento deň nábožne zúčastní na poklone Svätému krížu môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Na Svätú sobotu7:30 sa opäť v katedrále pomodlíme ranné chvály a posvätné čítanie liturgie hodín. Následne bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť oltárna k adorácii do 18:00. Veľkonočná vigília začne o 18:30. Prineste si sviečky k liturgii svetla a obnove krstných sľubov. Kto si v tento deň slávnostne obnoví svoje krstné sľuby môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Vaše dary pri Božom hrobe budú odoslané do Jeruzalema na udržiavanie posvätných miest.
 • V piatok utrpenia Pána je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže všetkých od 14. roku života do smrti. Pôst od jedla zaväzuje všetkých plnoletých, t. j. od 18. roku života do 60. roku života. Nad 60 rokov života je pôst od jedla dobrovoľný, ostáva však pôst od mäsitého pokrmu. Pôst od jedla znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť. Pričom je možné v prípade potreby prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na detskú svätú omšu o 9:00 do farského kostola. Aktuálne kvízové otázky pre deti nájdete na našej farskej webovej stránke.
 • Na budúcu nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach veľkonočná ofera.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Pozývame vás zapojiť sa do špeciálnej zbierky pre ľudí bez domova. Môžete priniesť sáčkové polievky, paštéty a konzervy a rovnako aj sladkosti, ktoré pôjdu do balíčkov pre bezdomovcov. Veci môžete prinášať po svätých omšiach do sakristie farského kostola.
 • Cirkevná základná škola Kráľovnej pokoja (KAPA) pozýva rodičov s deťmi na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2024 vždy od 15:00 v priestoroch školy. Škola s výbornou polohou v centre Žiliny ponúka vzdelanie v duchu kresťanskej náuky, v rodinnom prostredí a s priateľským prístupom. Pre záujemcov je možnosť prehliadky moderných priestorov našej školy kedykoľvekpo dohode. Viac informácií nájdete na plagáte pred kostolom alebo na stránke www.sskp.sk
 • Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Duchovná obnova sa uskutoční 19. – 21. apríla 2024 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
v modlitbách Vaši duchovní otcovia