Farské oznamy – 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA –

Nedeľa Božieho milosrdenstva

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 08.04. Zvestovanie Pána, slávnosť
UT 09.04. Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
ST 10.04. Streda po 2. veľkonočnej nedeli
ŠT 11.04. Sv. Stanislava. biskupa a mučeníka, spomienka
PI 12.04. Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
SO 13.04. Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
NE 14.04. TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Dnes slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes nábožne uctí verejne vystavený obraz Božieho milosrdenstva, môže za obvyklých podmienok získať pre seba alebo pre duše v očistci úplné odpustky. Potrebné je byť vyspovedaný, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.
 • Dnes vás srdečne pozývame na spoločnú modlitbu korunky k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou o 15:00 vo farskom kostole. Kto sa dnes zúčastní na verejnej pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na katedrálu.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetoval rannú svätú omšu.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín PO 17:00; PI 17:00; NED 10:00
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer vás pozývame na eucharistickú adoráciu na záver svätej omše.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na detskú svätú omšu o 9:00 do farského kostola. Po svätej omši pozývame deti aj na krátke stretnutie do farského centra N3. Aktuálne súťažné otázky pre deti nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na našej farskej webovej stránke.
 • Termín prvého svätého prijímania vo farskom kostole bude na 7. veľkonočnú nedeľu 12. mája 2024. Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame aj s deťmi na prvé prípravné stretnutie, ktoré bude v sobotu 13. apríla po večernej svätej omši.
 • Opäť máte k dispozícii nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline, podľa hodnotenia najlepšia základná škola v Žilinskom kraji, pozýva všetkých záujemcov o kvalitné vzdelávanie v duchu kresťanských hodnôt na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch , 12.26. apríla. Viac informácií o zápise ako aj o samotnej škole nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom a na www.zaymuska.sk.
 • Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Duchovná obnova sa uskutoční 19. – 21. apríla 2024 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 • Vyprosujeme Vám všetkým hojnosť milostí od Zmŕtvychvstalého Pána a prajeme požehnané Veľkonočné sviatky.
v modlitbách Vaši duchovní otcovia