Veľkonočná nedeľa-farské oznamy

Liturgický kalendár:

PO 5.3. Veľkonočný pondelok
UT 6.3. Veľkonočný utorok
ST 7.3. Veľkonočná streda
ŠT 8.4. Veľkonočný štvrtok
PI 9.4. Veľkonočný piatok
SO 10.4. Veľkonočná sobota
NE 11.4. Druhá Veľkonočná nedeľa  (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

 

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú verejné bohoslužby pozastavené.
  • V stredu a v piatok od 9.00 – 10.00 bude otvorený chrám na individuálnu modlitbu. V tomto čase tam bude prítomný aj kňaz.
  • Farská kancelária je tento týždeň zatvorená, súrne záležitosti vybavujte na telefónnom čísle farnosti.
  • Od nedele Pánovho zmŕtvychvstania sa namiesto Anjel Pána počas celého Veľkonočného obdobia modlí Raduj sa, nebies Kráľovná.
  • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
  • Modlime sa aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia  a by sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo (Evanjelizačný úmysel Apoštolátu modlitby na mesiac marec).
  • Vyprosujeme Vám všetkým hojnosť milostí od Zmŕtvychvstalého Pána a prajeme požehnané veľkonočné sviatky.

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia