Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

PIATA PÔSTNA NEDEĽA (SMRTNÁ)

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 18.03. Pondelok po 4. pôstnej nedeli
UT 19.03. Sv. Jozefa, ženícha Pany Márie, slávnosť
ST 20.03. Streda po 4. pôstnej nedeli
ŠT 21.03. Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
PI 22.03. Piatok po 4. pôstnej nedeli
SO 23.03. Sobota po 4. pôstnej nedeli
NE 24.03. PALMOVÁ NEDEĽA / NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín  UT, PI  17:00
                  NED  10:00
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • Termín spoločnej svätej spovede pred Veľkou nocou v našej farnosti bude tento štvrtok a piatok. Vo štvrtok budeme spovedať na filiálkach: v Považskom Chlmci od 16:00 do 16:30 a v Strážove od 17:00 do 17:30. V katedrále budeme spovedať v piatok od 10:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:30 a v Budatíne v piatok od 16:00 do 17:30. Prosíme vás, aby ste využili túto možnosť a vyspovedali sa u nás v tieto dni, pretože ďalšie dni budeme spovedať už v iných farnostiach podľa rozpisu, ktorý nájdete na výveske pred kostolom a na našej farskej webovej stránke.
 • Farská kancelária bude otvorená nasledovne: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu a v piatok bude kancelária pre osobný kontakt zatvorená. Avšak v prípade, že by ste potrebovali niečo vybaviť, môžete využiť telefonickú alebo 
  e-mailovou formu a dohodnúť si stretnutie.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • Vo štvrtok večer vás pozývame na eucharistickú adoráciu na záver svätej omše.
 • Na budúcu – Palmovú nedeľu si prineste do kostola bahniatka palmové ratolesti, ktoré budeme na začiatku svätej omše požehnávať.
 • Najbližšia detská svätá omša bude na Veľkonočnú nedeľu o 9:00 vo farskom kostole. Aktuálne kvízové otázky pre deti nájdete na našej farskej webovej stránke.
 • V pôste sa spoločne modlíme pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole v piatok od 11:20 a v nedeľu od 14:00. V Považskom Chlmci v nedeľu po svätej omši a v Budatíne v piatok od 16:20 a v nedeľu pred svätou omšou od 9:20.
 • Inštitút Communio a EKUZA vás všetkých pozývajú na pobožnosť ekumenickej krížovej cesty, ktorá sa uskutoční na Palmovú nedeľu v parku Budatínskeho hradu so začiatkom o 14:00. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom.
 • Pozývame vás zapojiť sa do špeciálnej zbierky pre ľudí bez domova. Môžete priniesť sáčkové polievky, paštéty a konzervy a rovnako aj sladkosti, ktoré pôjdu do balíčkov pre bezdomovcov. Veci môžete priniesť na budúcu nedeľu do sakristie kostola.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly svätých omší na mesiace apríl, máj a jún. Nahlasovať si ich môžete jedine počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne dva úmysly svätých omší na konkrétny termín za celé toto trojmesačné obdobie, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel vo farskom kostole na konkrétny termín.
 • Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera na Solinkách pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí v materskej škole. Ten sa uskutoční vo štvrtok 21. marca v priestoroch školy. Viac informácií o škole ako aj program DOD nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline, podľa hodnotenia najlepšia základná škola v Žilinskom kraji, pozýva všetkých záujemcov o kvalitné vzdelávanie v duchu kresťanských hodnôt na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 11., 12.26. apríla. Viac informácií o zápise ako aj o samotnej škole nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom a na www.zaymuska.sk.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia