Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (lætare)

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 11.03. Pondelok po 4. pôstnej nedeli
UT 12.03. Utorok po 4. pôstnej nedeli
ST 13.03. Streda po 4. pôstnej nedeli
ŠT 14.03. Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
PI 15.03. Piatok po 4. pôstnej nedeli
SO 16.03. Sobota po 4. pôstnej nedeli
NE 17.03. PIATA PÔSTNA NEDEĽA (smrtná)

Pozvania a informácie:

 • Všetkých birmovancov našej farnosti pozývame dnes na stretnutie. Začneme spoločným slávením svätej omše. Príďte prosím o 17:45 do farského kostola, kde budete mať vpredu vyhradené miesta.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín  ST, PI  17:00
                  NED  10:00
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • Vo štvrtok večer vás pozývame na eucharistickú adoráciu na záver svätej omše.
 • Pozývame vás dnes na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa bude konať v Obci Nezbudská Lúčka. Stretneme sa o 13:30 pri Mestskom úrade odkiaľ sa spoločne autobusom presunieme na miesto konania.
 • Všetkých členov katedrálneho zboru Trinitas pozývame vo štvrtok po večernej svätej omši na stretnutie do farského centra N3.
 • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline, podľa hodnotenia najlepšia základná škola v Žilinskom kraji, pozýva všetkých záujemcov o kvalitné vzdelávanie v duchu kresťanských hodnôt na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch , 12.26. apríla. Viac informácií o zápise ako aj o samotnej škole nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom a na www.zaymuska.sk.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú akúkoľvek službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia