Farské oznamy, 29. nedeľa cez rok, 18. 10. 2020

Liturgický kalendár:

PO 19.10. Féria
UT 20.10. Féria
ST 21.10. Féria
ŠT 22.10. Sv. Jána Pavla II., pápeža
PI 23.10. Féria
SO 24.10. Panny Márie v sobotu
NE 25.10. 30. nedeľa v cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Na základe rozhodnutia Vlády SR vám oznamujeme, že v našom kostole až do odvolania nebudeme verejne slúžiť sv. omše. Limit šiestich osôb je naplnený prítomnosťou kňaza, kostolníka a nevyhnutnej asistencie. Sväté omše a ich úmysly budú v daný deň odslúžené.
  • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať iba po telefonickom dohovore individuálnou formou. Požiadať o svätú spoveď môžete na telefónnom čísle 041/5621312.
  • Farská kancelária bude fungovať vo zvyčajnom čase. Prosíme však, aby ste prednostne svoje záležitosti vybavovali telefonicky alebo mailom a iba vo výnimočných a súrnych prípadoch prišli osobne.
  • Katedrálny chrám bude otvorený pre súkromnú modlitbu počas celého dňa okrem času, kedy sa slávi sv. omša.