Farské oznamy – 3. cezročná nedeľa (Nedeľa Božieho slova)

FARSKÉ OZNAMY

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedeľa Božieho slova

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 23.01. Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období
UT 24.01. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
ST 25.01. Obrátenie sv. apoštola Pavla, sviatok
ŠT 26.01. Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
PI 27.01. Piatok 3. týždňa v Cezročnom období
SO 28.01. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
NE 29.01. ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnešná 3. nedeľa v Cezročnom období sa rozhodnutím pápeža Františka od roku 2019 slávi ako Nedeľa Božieho slova. Povzbudzujeme všetkých našich veriacich k pravidelnému čítaniu a rozjímaniu nad Božím slovom v rodinách.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI 7.00, 12.00 a 18.00

  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Farská kancelária je otvorená v bežnom režime: v pondelok od 9.30 do 11.00 a od 15.30 do 17.00. V stredu a v piatok od 9.30 do 11.00.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V utorok o 16.40 a vo štvrtok o 19.00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na svätú omšu o 9.00 vo farskom kostole. Svätá omša bude s príhovorom zvlášť určeným pre deti.
 • Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás k osobnej modlitbe na tento úmysel v rodinách.
 • Školské sestry sv. Františka pozývajú všetkých slobodných od 25 rokov na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu februára v Katolíckom dome v Žiline. Prihlásiť sa je možné do 19. februára a viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na www.skolskesestry.sk.
 • Pozývame Vás pozrieť sa na výstavu fotografií zosnulého kňaza Radoslava Gazdíka. Výstavu si môžete pozrieť v Diecéznom centre v Žiline v mesiacoch január a február. Je možné si ju pozrieť v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 alebo si dohodnúť termín na icommunio@gmail.com.
 • Úmysly svätých omší na mesiace február a marec si môžete nahlasovať počas úradných hodín v kancelárii farského úradu.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia