Farské oznamy – 3. pôstna nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 04.03. Pondelok po 3. pôstnej nedeli
UT 05.03. Utorok po 3. pôstnej nedeli
ST 06.03. Streda po 3. pôstnej nedeli
ŠT 07.03. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli (Prvý štvrtok v mesiaci)
PI 08.03. Piatok po 3. pôstnej nedeli
SO 09.03. Sobota po 3. pôstnej nedeli
NE 10.03. ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (nedeľa lætare – radostná)

Pozvania a informácie:

 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na katedrálu.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetoval rannú svätú omšu.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín  ST, PI  17:00
                  NED  10:00

  Považský Chlmec  NED 8:30

  Strážov  NED 10:15

 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • Vo štvrtok sa uskutoční kňazská rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Začíname svätou omšou o 9:30 vo Farnosti Bytčica, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Po svätej omši bude rekolekcia pokračovať pracovným stretnutím kňazov.
 • Všetkých členov katedrálneho zboru pozývame vo štvrtok po večernej svätej omši na stretnutie do farského centra N3.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na detskú svätú omšu o 9:00 do farského kostola. Po svätej omši pozývame deti aj na krátke stretnutie do farského centra N3. Aktuálne súťažné otázky pre deti nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na našej farskej webovej stránke.
 • Všetkých birmovancov našej farnosti pozývame na ďalšie stretnutie, ktoré bude na budúcu nedeľu17:45 vo farskom kostole.
 • Školské sestry sv. Františka v Žiline pozývajú do Katolíckeho domu na animovanú adoráciu, ktorá býva každý prvý štvrtok v mesiaci od 19:00 do 20:00. Najbližší termín je tento štvrtok 7.3.
 • V pôste sa spoločne modlíme pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole v piatok od 11:20 a v nedeľu od 14:00. V Považskom Chlmci v nedeľu po svätej omši a v Budatíne v piatok od 16:20 a v nedeľu pred svätou omšou od 9:20.
 • Opäť máte k dispozícii nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Pozývame vás na pôstnu duchovnú obnovu pre manželské páry, ale aj všetkých, ktorých zaujíma SVET VZŤAHOV. Obnova sa uskutoční v sobotu marca9:00 s predpokladaným záverom o 16:30 v pastoračnom centre Fidélio u bratov kapucínov (vchod z Jezuitskej ulice). Témou SVET VZŤAHOV nás bude sprevádzať Občianske združenie Pre rodiny pod vedením Jána Balážia. Strava bude zabezpečená. Tešíme sa na vás.
 • CZŠ s MŠ Dobrého pastiera na Solinkách Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa marca 2024. Školu budete môcť navštíviť o 8:00, 11:00 a 16:00. V týchto časoch Vám naši žiaci ukážu výučbu aj priestory školy. Bližšie informácie sa dozviete na plagáte na nástenke.
 • Školské sestry svätého Františka pozývajú všetkých slobodných od 25 rokov na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu marca v Katolíckom dome v Žiline. Prihlásiť sa je možné do 3. marca. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na www.skolskesestry.sk.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia