Farské oznamy – 6. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 12.02. Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období
UT 13.02. Utorok 6. týždňa v Cezročnom období
ST 14.02. Popolcová streda
ŠT 15.02. Štvrtok po Popolcovej strede
PI 16.02. Piatok po Popolcovej strede
SO 17.02. Sobota po Popolcovej strede
NE 18.02. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Dnes je svetový deň chorých. Myslime vo svojich modlitbách na chorých a trpiacich na celom svete. Po svätých omšiach budeme na požiadanie udeľovať pomazanie chorých.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00 (V stredu o 9:30 bude svätá omša v DSS Harmómia)

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00

  Budatín  ST, PI  17:00
  NED  10:00

  Považský Chlmec  ST 16:30; NED 8:30

  Strážov  ST 16:30; NED 10:15

 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
 • V stredu si budeme pripomínať už výročie vzniku Žilinskej diecézy, ktorú v roku 2008 zriadil pápež Benedikt XVI. vo výročný deň smrti svätéhoKonštantína Cyrila. Modlime sa za našu diecézu a za nášho diecézneho biskupa Tomáša Galisa.
  Pri príležitosti výročia vzniku diecézy sa vo štvrtok 15. februára uskutoční celodiecézna kňazská rekolekcia o 10:00 v kostole na Vlčincoch. Všetkých Vás na túto slávnostnú svätú omšu pozývame.
 • Všetkých členov katedrálneho zboru pozývame vutorok po večernej svätej omši na stretnutie do farského centra N3.
 • Všetkých birmovancov našej farnosti pozývame na ďalšie stretnutie, ktoré bude na budúcu nedeľu13:30 vo farskom kostole.
 • V stredu začíname prežívať Pôstne obdobie v ktorom sa máme zdržiavať zábav. Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Pri svätých omšiach budeme na znak ochoty konať pokánie poznačení popolom. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže všetkých od 14. roku života do smrti. Pôst od jedla zaväzuje všetkých plnoletých, t.j. od 18. roku života do 60. roku života. Nad 60 rokov života je pôst od jedla dobrovoľný, ostáva však pôst od mäsitého pokrmu. Pôst od jedla znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť. Pričom je možné v prípade potreby prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.
 • Počas pôstneho obdobia máme viacero možností získať úplné odpustky:
 1. Kto sa pomodlí pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 2. Kto sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po svätom prijímaní pred vyobrazením Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu nájdete vo svojich modlitebných knižkách a budeme sa ju modlievať aj spoločne.
 • Farská kancelária bude otvorená nasledovne: v pondelok od 16:00 do 17:00 a v piatok od 9:30 do 10:30. Na Popolcovú stredu bude farská kancelária zatvorená.
 • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V pôste sa budeme spoločne modlievať pobožnosť krížovej cesty v katedrále v piatok od 11:20 a v nedeľu od 14:00. V Považskom Chlmci v nedeľu po svätej omši a v Budatíne v piatok od 16:20 a v nedeľu pred svätou omšou od 9:20.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Gymnázium svätého Františka z Assisi v Žiline pozýva záujemcov o štvorročnú a osemročnú formu štúdia na informačný deň k prijímaciemu konaniu, ktorý sa uskutoční 13. februára 202413:00. Ďalšie informácie sú na www.gsf.sk.
 • Stále máte k dispozícii nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Od zajtra, 12. februára, začína Národný týždeň manželstva. Povzbudzujeme manželov našej farnosti nezabúdať na potrebu neustále rozvíjať a prehlbovať svoj vzťah. Je pekné svojmu manželovi/manželke vyjadriť, že vám na vašom manželstve a hodnote manželstva záleží. Na stránke národného týždňa manželstva (ntm.sk) nájdete rôzne inšpirácie a podujatia, ktoré sa konajú pri tejto príležitosti.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia