Farské oznamy – 1. pôstna nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 19.02. Pondelok po 1. pôstnej nedeli
UT 20.02. Utorok po 1. pôstnej nedeli
ST 21.02. Streda po 1. pôstnej nedeli
ŠT 22.02. Katedra svätého Petra, sviatok
PI 23.02. Piatok po 1. pôstnej nedeli
SO 24.02. Sobota po 1. pôstnej nedeli
NE 25.02. DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Dnes sa koná pri všetkých svätých omšiach celoslovenská zbierka na Viac informácií o zbierke nájdete aj na letákoch „Moja almužna“ vzadu v kostole, na plagáte na nástenke pred kostolom a na www.charitaza.sk. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00

  Budatín  ST, PI  17:00
                  NED  10:00

  Považský Chlmec  NED 8:30

 • Strážov  NED 10:15

 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na detskú svätú omšu o 9:00 do farského kostola. Po svätej omši pozývame deti aj na krátke stretnutie do farského centra N3. Aktuálne súťažné otázky pre deti nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na našej farskej webovej stránke.
 • V pôste sa spoločne modlíme pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole v piatok od 11:20 a v nedeľu od 14:00. V Považskom Chlmci v nedeľu po svätej omši a v Budatíne v piatok od 16:20 a v nedeľu pred svätou omšou od 9:20.
 • Počas pôstneho obdobia máme viacero možností získať úplné odpustky:
 1. Kto sa pomodlí pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 2. Kto sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po svätom prijímaní pred vyobrazením Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu nájdete vo svojich modlitebných knižkách a budeme sa ju modlievať aj spoločne.
 • Školské sestry svätého Františka pozývajú všetkých slobodných od 25 rokov na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu marca v Katolíckom dome v Žiline. Prihlásiť sa je možné do 3. marca. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na www.skolskesestry.sk.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia