40-DŇOVÁ REŤAZ PÔSTU A MODLITIEB ZA KŇAZOV

Aj v tomto roku sme pozvaní k pôstu a modlitbám za kňazov.

40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15. 9. do 24. 10. 2020. Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov.

Viac info na stránke modlitieb za kňazov: http://mzk.sk/postaput/post.html