Farské oznamy 15. nedeľa v Cezročnom období

 

                                          FARSKÉ OZNAMY

                      Pätnásta NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

Liturgický kalendár:

 

PO 11.07. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
UT 12.07. Utorok 15. týždňa v Cezročnom období
ST 13.07. Streda 15. týždňa v Cezročnom období
ŠT 14.07. Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období
PI 15.07. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
SO 16.07. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
NE 17.07. 16. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

 

Pozvania a informácie:

 

 • Časy slávenia sv. omší:

PO – PIA 7.00, 12.00 a 18.00

SO 7.00, 18.00

NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15

 

 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole 30 minút pred sv. omšou: od pondelka do soboty; v nedeľu pred rannou a večernou sv. omšou.

 

 • Farská kancelária bude do 11. septembra otvorená v letnom režime nasledovne: pondelok od 15.00 do 16.00. Streda a piatok od 10.00 do 11.00.

 

 • Celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou bude v stredu. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.

 

 • Do praxe zavádzame zmeny pre spev ľudu súvisiace s vydaním nového misála. Prosíme vás o ochotu zapájať sa do spevov ľudu počas svätej omše.

 

 • Pozývame vás na Púť k Panne Márii Karmelskej v Domaniži v dňoch 15.-17. 7. 2022. Počas púte bude možné prijať škapuliar. V sobotu pri večernej svätej omši novokňaz Štefan Lašo udelí svoje novokňazské požehnanie. Nedeľná svätá omša s otcom biskupom Petrom Beňom bude vysielaná v priamom prenose Televízie LUX.

 

 • Pozývame na modlitby matiek v našom kostole vo štvrtok po 19.00.hod.

 

 • Školské sestry sv. Františka pozývajú slobodné dievčatá a mladé ženy od 18 do 30 rokov od 3. do 6. augusta do kláštora v Žiline na spoločný čas strávený pri modlitbe, práci a rozhovoroch. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania vyzdvihnúť v sakristii farského kostola po svätých omšiach.

 

 • Úmysly sv. omší na mesiace august a september si môžete nahlasovať počas úradných hodín. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše na konkrétny termín, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel vo farskom kostole na konkrétny termín.

 

 • Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.

 

 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.

 

 

                                                                                                            v modlitbách Vaši duchovní otcovia