Farské oznamy – 2. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 15.01. Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období
UT 16.01. Utorok 2. týždňa v Cezročnom období
ST 17.01. Sv. Antona, opáta, spomienka
ŠT 18.01. Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období
PI 19.01. Piatok 2. týždňa v Cezročnom období
SO 20.01. Sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
NE 21.01. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ –

Nedeľa Božieho slova

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00 a 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
            Považský Chlmec 8:30; Strážov 10:15; Budatín 10:45
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená opäť v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Od 18. do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás k osobnej modlitbe na tento úmysel v rodinách, tiež pri svätých omšiach sa budeme modliť o dar jednoty.

  Zároveň vás pozývame aj na modlitbové stretnutia každý deň o 18:00 v chrámoch jednotlivých cirkví v Žiline. Tieto stretnutia organizuje Žilinská diecéza a združenie EKUZA. Viac informácií o týchto modlitbových stretnutiach nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na farskej webovej stránke.

 • Stále je možné si nahlasovať úmysly svätých omší na mesiace január, február a marec. Nahlasovať si ich môžete jedine počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne dva úmysly svätých omší na konkrétny termín za celé toto trojmesačné obdobie, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel vo farskom kostole na konkrétny termín.
 • Školské sestry svätého Františka pozývajú všetkých slobodných od 25 rokov na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. januára v Katolíckom dome v Žiline. Prihlásiť sa je možné do 14. januára. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na www.skolskesestry.sk.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia