Farské oznamy – 3. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedeľa Božieho slova

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk
 

Liturgický kalendár:

PO 22.01. Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka
UT 23.01. Utorok 3. týždňa v Cezročnom období
ST 24.01. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
ŠT 25.01. Obrátenie svätého apoštola Pavla, sviatok
PI 26.01. Sv. Timoteja a Títa, biskupv, spomienka
SO 27.01. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 28.01. ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnešná 3. nedeľa v Cezročnom období sa rozhodnutím pápeža Františka od roku 2019 slávi ako Nedeľa Božieho slova. Povzbudzujeme všetkých našich veriacich k pravidelnému čítaniu a rozjímaniu nad Božím slovom v rodinách.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín ST, PI  17:00
                     NED  10:45 (od februára tu bude bývať nedeľná svätá omša už o 10:00)
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Všetkých birmovancov našej farnosti pozývame na stretnutie, ktoré bude dnes o 17:15 vo farskom kostole.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na detskú svätú omšu o 9:00 do farského kostola. Aktuálne súťažné otázky pre deti nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na našej farskej webovej stránke.
 • Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás k osobnej modlitbe na tento úmysel v rodinách.
 • Saleziáni dona Bosca oslavujú výročie príchodu na Slovensko. Pri tejto príležitosti  Vás pozývajú na divadelné predstavenie s názvom Vysnívaný sen, ktoré sa uskutoční v rámci Don Bosco show v sobotu 27.01.2024 o 16:30 vo veľkej aule Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline, ktorá sídli na ulici Veľká Okružná. Lístky je možné zakúpiť si po každej svätej omši u saleziánov v kostole alebo pred predstavením v priestoroch pred aulou.
 • Stále je možné si nahlasovať úmysly svätých omší na mesiace február a marec. Nahlasovať si ich môžete jedine počas úradných hodín v kancelárii farského úradu.
 • Muži, ktorí v sebe pocítili túžbu stať sa kňazmi, nech sa nahlásia na farskom úrade do konca januára.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia