Farské oznamy – Druhá nedeľa po Narodení Pána

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST PÁNA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 08.01. Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
UT 09.01. Utorok 1. týždňa v Cezročnom období
ST 10.01. Streda 1. týždňa v Cezročnom období
ŠT 11.01. Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
PI 12.01. Piatok 1. týždňa v Cezročnom období
SO 13.01. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 14.01. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnešnou nedeľou krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie. Betlehem, vianočný stromček či ozdoby si ale môžete vo svojich príbytkoch ponechať vyložené až do sviatku Obetovania Pána – 2. februára.
 • Dnes sa koná pri všetkých svätých omšiach zbierka na katedrálu.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00 (detská), 10:30 a 18:00

  Budatín  ST, PI  17:00

                  NED  10:45
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred svätou omšou.
 • Dnes o 16:30 vás pozývame na eucharistickú adoráciu spojenú s chválami do kostola v Budatíne.
 • Farská kancelária bude otvorená opäť v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Vo štvrtok sa uskutoční kňazská rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Začíname svätou omšou o 9:00 vo Farnosti Žilina – Solinky, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Po svätej omši bude rekolekcia pokračovať pracovným stretnutím kňazov.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na detskú svätú omšu o 9:00 do farského kostola. Po svätej omši pozývame deti aj na krátke stretnutie do farského centra N3.
 • Školské sestry sv. Františka v Žiline pozývajú do Katolíckeho domu na animovanú adoráciu, ktorá býva od 19:00 do 20:00. Najbližší termín je tento štvrtok 11.1.
 • Stále je možné si nahlasovať úmysly svätých omší vo farskom kostole na mesiace január, február a marec. Nahlasovať si ich môžete jedine počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne dva úmysly svätých omší na konkrétny termín za celé toto trojmesačné obdobie, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel vo farskom kostole na konkrétny termín.
 • Školské sestry svätého Františka pozývajú všetkých slobodných od 25 rokov na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. januára v Katolíckom dome v Žiline. Prihlásiť sa je možné do 14. januára. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na www.skolskesestry.sk.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia