Farské oznamy – 2. pôstna nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 26.02. Pondelok po 2. pôstnej nedeli
UT 27.02. Utorok po 2. pôstnej nedeli
ST 28.02. Streda po 2. pôstnej nedeli
ŠT 29.02. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
PI 01.03. Piatok po 2. pôstnej nedeli (Prvý piatok v mesiaci)
SO 02.03. Sobota po 2. pôstnej nedeli (Prvá sobota v mesiaci)
NE 03.03. TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00

  Budatín  ST, PI  17:00

 •                 NED  10:00

  Považský Chlmec  NED 8:30

  Strážov  NED 10:15

 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci marec. Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V stredu a v piatok spovedáme už od 11:00 do konca svätej omše. Večer spovedáme celý týždeň klasicky pol hodinu pred svätými omšami. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v piatok od 16:30.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V pôste sa spoločne modlíme pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole v piatok od 11:20 a v nedeľu od 14:00. V Považskom Chlmci v nedeľu po svätej omši a v Budatíne v piatok od 16:20 a v nedeľu pred svätou omšou od 9:20.
 • Všetky deti aj s rodičmi pozývame na dnešnú krížovú cestu detí, ktorá bude o 14:00 vo  farskom kostole. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty sa budú modliť deti a rodičia.
 • Vo štvrtok 10:00 pozývame všetkých seniorov a seniorky našej farnosti na biblické stretnutie do farského centra N3.
 • Všetkých členov katedrálneho zboru pozývame vo štvrtok po večernej svätej omši na stretnutie do farského centra N3.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katedrálu.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu, tak ako každý mesiac, pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • sobotu15:00 bude vo farskom kostole svätá omša pre nepočujúcich. Pred ňou bude možnosť pre nepočujúcich pristúpiť k sviatosti zmierenia.
 • Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline pozýva všetkých žiakov deviateho ročníka a záujemcov o štúdium na riešenie prijímačkových úloh z matematiky a slovenského jazyka, ktoré sa uskutoční v utorok februára od 13:00 do 14:30 v priestoroch školy.
 • CZŠ s MŠ Dobrého pastiera na Solinkách Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa marca 2024. Školu budete môcť navštíviť o 8:00, 11:00 a 16:00. V týchto časoch Vám naši žiaci ukážu výučbu aj priestory školy. Bližšie informácie sa dozviete na plagáte na nástenke.
 • Školské sestry svätého Františka pozývajú všetkých slobodných od 25 rokov na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu marca v Katolíckom dome v Žiline. Prihlásiť sa je možné do 3. marca. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na www.skolskesestry.sk.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia