Farské oznamy – 2. pôstna nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 14.03. Pondelok po 2. pôstnej nedeli
UT 15.03. Utorok po 2. pôstnej nedeli
ST 16.03. Streda po 2. pôstnej nedeli
ŠT 17.03. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
PI 18.03. Piatok po 2. pôstnej nedeli
SO 19.03. SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBL. PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ
NE 20.03. TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI  7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 9.00 a 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30, 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan každú prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme len pred rannou a večernou svätou omšou. Keďže prežívame Pôstne obdobie, ktoré má kajúci charakter, pozývame vás zvlášť k sviatosti zmierenia.
 • V sobotu, na sviatok sv. Jozefa budeme počas dvoch dopoludňajších sv. omší udeľovať sviatosť pomazania chorých. Pomazanie chorých môže prijať každý veriaci, ktorý dovŕšil 60. rok života alebo sa nachádza vo vážne zhoršenom zdravotnom stave. Je dobré, aby prijímateľ pomazania bol v stave posväcujúcej milosti, čiže vyspovedaný.
 • Počas pôstneho obdobia máme viacero možností získať úplné odpustky:
  1.Kto sa pomodlí pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  2. Kto sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv. prijímaní pred vyobrazením Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu nájdete aj vo svojich modlitebných knižkácha budeme sa ju modlievať aj spoločne.
 • V pôste sa budeme spoločne modlievať pobožnosť krížovej cesty v piatok od 11.20 hod. a v nedeľu od 14.30 hod.
 • Pripomíname vám, že od minulej nedele marca 2022 opäť platí povinnosť svätiť nedele a prikázané sviatky aj účasťou svätých omšiach.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov detí, ktoré sa v tomto školskom roku pripravujú na prvé sväté prijímanie na svätú omšu o 9.00 vo farskom kostole. Svätá omša bude s príhovorom zvlášť určeným pre deti a ich rodičov a dozviete sa aj bližšie informácie k tohtoročnému prvému svätému prijímaniu.
 • Diecézna charita Žilina vyhlasuje potravinovú a materiálnu zbierku pre utečencov z Ukrajiny, ktorí už postupne na naše územie prichádzajú. Podporiť aktuálnu humanitárnu pomoc, najmä pre ženy a deti, môžete prinášaním potrieb na zberné miesta uverejnené na charitaza.sk.
 • Obmedzenia pre účasť na svätých omšiach už neplatia. Naďalej vás ale prosíme o zodpovedné dodržiavanie pandemických opatrení – nosenie respirátora, ktorý zakrýva ústa i nos; dezinfikovanie rúk pri vstupe do kostola a dodržiavanie primeraných odstupov v laviciach. Sväté prijímanie sa pred svätými omšami už rozdávať nebude.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19. hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Vo štvrtok sa uskutoční kňazská rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Začíname sv. omšou o 9.30 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo farnosti Žilina – Vlčince, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Po svätej omši bude rekolekcia pokračovať pracovným stretnutím kňazov.
 • Diecézna Charita rozbehla pôstny projekt Moja almužna. Projekt pomáha v aktuálnych krízových situáciách i v každodennej vernej službe ľuďom v núdzi. Pridajme sa ku konkrétnym skutkom milosrdenstva cez ruky Diecéznej charity Žilina. Možnosti podporiť zbierku na www.charitaza.sk. Vzadu na stolíku si môžete vziať materiály o tomto projekte. Ďakujeme!
 • Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí v piatok 18. marca 2022 so vstupmi o 10.15 a 14.00. Viac na stránke www.gsf.sk a na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Stále máte k dispozícii nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Okrem iného v ňom nájdete prvú časť rozsiahleho životopisu nášho bývalého pána dekana Jozefa Nogu. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Srdečne pozývame Vás a veriacich z Vašej farnosti na púť Rádia Mária, ktorá sa bude konať 19. marca 2022 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac informácií nájdete aj na výveske pred kostolom.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete a ukončenie všetkých vojnových konfliktov na Ukrajine, Rusku, Blízkom východe i na celom svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia