Farské oznamy – 3. veľkonočná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 02.05. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
UT 03.05. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
ST 04.05. Sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
ŠT 05.05. Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
PI 06.05. Piatok po 3. veľkonočnej nedeli (Prvý piatok v mesiaci)
SO 07.05. Sobota po 3. veľkonočnej nedeli (Ranná svätá omša za dobrodincov)
NE 08.05. ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA –

Nedeľa Dobrého Pastiera

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan každú prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci máj. Sviatosť zmierenia
  (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. Vo štvrtok a v piatok spovedáme večer už od 17. hod. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19. hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Dnešnou nedeľou začíname sláviť mesiac máj, ktorý je zvlášť zasvätený Panne Márii. Preto sa budeme počas tohto mesiaca po všetkých svätých omšiach modliť májovú pobožnosť.
 • Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na kňazský seminár.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Pozývame vás na Misijnú púť detí, ktorá sa uskutoční mája 2022 v Rajeckej Lesnej. Program začne o 10.00 hodine ružencom za pokoj vo svete a bude pokračovať zaujímavými zastaveniami na tému putovania. O 14.30 hod. bude púť ukončená svätou omšou. Bližšie informácie a inštrukcie nájdete na nástenke pred kostolom alebo na www.misijnediela.sk/misijna-put-deti/.
 • Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Duchovná obnova sa uskutoční 24. – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v rámci 2. kola súťaže pastoračných projektov. Počas pôstneho obdobia sa mohli predkladať pastoračné projekty farského i celodiecézneho charakteru. Po formálnom a obsahovom vyhodnotení predložených projektov sa pristúpilo k hlasovaniu verejnosti. Hlasovanie začína 24. apríla a končí 8. mája 2022. Viac o súťaži, hlasovaní nájdete na webovej stránke cestaobnovy.sk.
 • Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vás pozýva na Deň otvorených dverí. Vsobotu mája 202210.00 hod. po slávnostnom otvorení dverí bude nasledovať sv. omša v Kaplnke sv. Gorazda a následne prehliadka seminára a zábavný program. Pre všetkých bude pripravený chutný obed. Na záver sa uskutoční adorácia za duchovné povolania.
 • Komunita Emanuel pozýva mladých vo veku 18 – 30 rokov na celodenné stretnutie v sobotu 5. v Žiline na Solinkách. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Spoločenstvo Anonymní sexholici – ľudia uzdravujúci sa zo závislosti na sexuálnej žiadostivosti, Vás pozývajú na stretnutie pre verejnosť v piatok 5. 202217.20 hod.Sirotári u kapucínov. Bude tam bude predstavené spoločenstvo a program spoločenstva, ako aj osobné svedectvá členov, ktorí vďaka tomuto programu uzdravenia žijú v slobode od svojej závislosti už niekoľko rokov. Stretnutie je otvorené pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma alebo hľadajú pomoc pre seba alebo pre niekoho zo svojich blízkych.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia