Farské oznamy – 30. nedeľa Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 24.10. Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období
UT 25.10. Utorok 30. týždňa v Cezročnom období
ST 26.10. Streda 30. týždňa v Cezročnom období
ŠT 27.10. Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období
PI 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
SO 29.10. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 30.10. 31. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnešná nedeľa je slávená ako tzv. Misijná nedeľa. Myslime preto vo svojich modlitbách zvlášť na misijné diela Cirkvi a šírenie Kristovho mena na celom svete. Pri všetkých svätých omšiach sa koná predpísaná zbierka na misie. Za všetky vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PIA 7.00, 12.00 a 18.00

  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.

  Keďže  od budúceho týždňa bude možné získavať úplne odpustky pre zosnulých, budeme už tento týždeň vo štvrtok a v piatok spovedať na obed už od 11.00. Prosíme vás, aby ste využili možnosť svätej spovede už v tomto týždni. Svätá spoveď v tomto týždni bude súčasne k dušičkám i prvopiatková.

 • Farská kancelária je otvorená nasledovne: v pondelok od 9.30 do 11.00 a od 15.30 do 17.00. V stredu a v piatok od 9.30 do 11.00.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Na budúci týždeň sa bude zo soboty na nedeľu meniť čas z letného na zimný. Hodiny si budeme posúvať a hodinu dozadu, čiže si môžeme v nedeľu dlhšie pospať.
 • Prežívame mesiac október – mesiac zvlášť zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Povzbudzujeme všetkých našich veriacich k spoločnej modlitbe ruženca za pokoj v našich rodinách a za odvrátenie všetkých vojen vo svete.
 • Fórum života organizuje už 20. ročník kampane Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Pozývame vás v čase okolo 2. novembra k modlitbe a na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola. Cena malej plastovej je 1 euro a veľkej sklenenej voňavej je 5 eur. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke sviecka.forumzivota.sk, kde nájdete aj viac informácií o kampani.
 • Projekt Godzone Vás pozýva na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční v Žiline 10. 2022 v Niké aréne od 18:00 do 21:00 hod.. Vstup je zdarma.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia