Farské oznamy – 34. nedeľa Cezročnom období (Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 21.11. Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
UT 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
ST 23.11. Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
ŠT 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
PI 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
SO 26.11. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 27.11. PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (liturgický rok „A“)

Pozvania a informácie:

 • Dnešnou nedeľou Krista Kráľa začíname týždeň, ktorý završuje liturgický (cirkevný) rok. Budúcou prvou adventnou nedeľu začína nový liturgický rok „A“.
 • Dnes sa vo všetkých farských kostoloch koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Na získanie úplných odpustkov je potrebné sa zúčastniť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. Túto modlitbu sa spoločne pomodlíme pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou oltárnou na záver tejto svätej omše.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PIA 7.00, 12.00 a 18.00

  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. Prosíme vás, aby ste v nedele a slávnosti prenechali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia tým, ktorí v iné dni neprichádzajú na sväté omše. Využite, prosíme, možnosť sa vyspovedať v pracovné dni.
 • Farská kancelária je otvorená nasledovne: v pondelok od 9.30 do 11.00 a od 15.30 do 17.00. V stredu a v piatok od 9.30 do 11.00.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • V adventnom čase Vás pozývame na ranné rorátne sväté omše, ktoré budeme sláviť o 7.00 v katedrále. Prineste si vždy so sebou aj lampáše alebo sviečky.
 • Na budúcu nedeľu (i v sobotu večer) budeme pri všetkých sv. omšiach požehnávať adventné vence a sviece. Prosíme vás, aby ste ich pripravili pred svätou omšou na schodíky pod oltárom.
 • Na budúcu nedeľu sa bude pri všetkých svätých omšiach konať predpísaná zbierka na charitu. Za všetky vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Diecézna charita Žilina v spolupráci s obchodným reťazcom Tesco organizujú aj tento rok potravinovú zbierku pre chudobných. Prispieť do potravinovej zbierky môžete nákupom trvanlivých potravín od do 27. novembra v predajniach Tesco na ulici Košická a Obvodová. Tu po nákupe môžete tieto potraviny odovzdať dobrovoľníkom. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline vás pozýva dňa 25. novembra 2022 na Deň otvorených dverí. Súčasťou programu bude aj prehliadky školy, prezentácia vyučovacích predmetov a divadelné predstavenie zo života sv. Františka z Assisi v podaní žiakov školy. Bližšie informácie o škole nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na www.gsf.sk.
 • Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline vás srdečne Vás pozýva na Deň otvorených dverí vo štvrtok 24. novembra 2022. Vstup bude o desiatej hodine v budove školy Na Závaží 2, v Žiline. Bližšie informácie nájdete na plagáte nástenke pred kostolom alebo na www.sskp.sk.
 • Diecézna charita v Žiline dáva do pozornosti voľné pracovné miesta. Viac nájdete na nástenke pred kostolom alebo na www.charitaza.sk.
 • Dávame vám do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených s názvom rozVEDENÍ k BOHU, ktorása uskutoční  2. – 4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia