Farské oznamy – 5. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 05.02. Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
UT 06.02. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
ST 07.02. Streda 5. týždňa v Cezročnom období
ŠT 08.02. Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka
PI 09.02. Piatok 5. týždňa v Cezročnom období
SO 10.02. Sv. Školastiky, panny, spomienka
NE 11.02. ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na katedrálu.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetoval rannú svätú omšu.
 • Všetkých birmovancov našej farnosti pozývame dnes na stretnutie. Začneme spoločným slávením svätej omše. Príďte prosím o 17:45 do farského kostola, kde budete mať vpredu vyhradené miesta. 
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín  ST, PI  17:00
                  NED  10:00
  Považský Chlmec  NED 8:30
  Strážov  NED 10:15

  • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu a v piatok pred sv. omšou.
  • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
  • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
  • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
  • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na detskú svätú omšu o 9:00 do farského kostola. Po svätej omši pozývame deti aj na krátke stretnutie do farského centra N3. Aktuálne súťažné otázky pre deti nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na našej farskej webovej stránke.
  • Na budúcu nedeľu je svetový deň chorých. V tento deň budeme pri svätých omšiach udeľovať sviatosť pomazania chorých.
  • Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva záujemcov o štvorročnú a osemročnú formu štúdia na informačný deň k prijímaciemu konaniu, ktorý sa uskutoční februára 202413:00. Záujemcom budú poskytnuté informácie o štúdiu na GSF, informácie o kritériách prijímacieho konania, usmernenie k prijímacím testom a podľa záujmu prehliadka školy. Ďalšie informácie sú na www.gsf.sk.
  • Slovenská katolícka charita pozýva februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky svätej Bakhity. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.
  • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
   Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
  v modlitbách Vaši duchovní otcovia