Farské oznamy – 4. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 29.01. Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období
UT 30.01. Utorok 4. týždňa v Cezročnom období
ST 31.01. Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
ŠT 01.02. Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období (Prvý štvrtok v mesiaci)
PI 02.02. Obetovanie Pána, sviatok (Prvý piatok v mesiaci)
SO 03.02. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
NE 04.02. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI  7:00, 12:00, 18:00

  SO  7:00, 18:00
  NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00
  Budatín ST, PI  17:00
                 NED  10:00
  Považský Chlmec  PI 16:30; NED 8:30
  Strážov  PI 16:30; NED 10:15
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci február. Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred svätou omšou. V stredu a v piatok spovedáme už od 11:00 do konca svätej omše. Večer spovedáme celý týždeň klasicky pol hodinu pred svätými omšami. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V Budatíne spovedáme v stredu od 16:30.
 • Farská kancelária bude otvorená v bežnom režime: v pondelok od 16:00 do 17:00. V stredu od 9:30 do 10:30 a od 16:00 do 17:00. V piatok od 9:30 do 10:30.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V utorok o 16:40 a vo štvrtok o 19:00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • sobotu14:00 bude vo farskom kostole svätá omša pre nepočujúcich. Pred ňou bude možnosť pre nepočujúcich pristúpiť k sviatosti zmierenia.
 • V piatok, na Sviatok obetovania Pána, budeme pri všetkých svätých omšiach požehnávať hromničné sviece. Nezabudnite si preto priniesť z domu sviečky na požehnanie.
 • V sobotu, na spomienku svätého biskupa Blažeja, budeme pri všetkých svätých omšiach udeľovať svätoblažejské požehnanie.
 • Školské sestry sv. Františka v Žiline pozývajú do Katolíckeho domu na animovanú adoráciu, ktorá býva každý prvý štvrtok v mesiaci od 19:00 do 20:00. Najbližší termín je tento štvrtok 1.2.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katedrálu.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu, tak ako každý mesiac, pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva záujemcov o štvorročnú a osemročnú formu štúdia na informačný deň k prijímaciemu konaniu, ktorý sa uskutoční februára 202413:00. Záujemcom budú poskytnuté informácie o štúdiu na GSF, informácie o kritériách prijímacieho konania, usmernenie k prijímacím testom a podľa záujmu prehliadka školy. Ďalšie informácie sú na www.gsf.sk.
 • Termíny na úmysly svätých omší sú už do konca marca obsadené. Ďalšie úmysly na mesiace apríl až jún budeme zapisovať od polovice marca.
 • Muži, ktorí v sebe pocítili túžbu stať sa kňazmi, nech sa nahlásia na farskom úrade do konca januára.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia